Kuinka tunnistat, jäsennät ja konkretisoit organisaatiosi strategisesti tärkeät kohderyhmät, asetat niille mitattavat tavoitteet, ymmärrät missä kanavissa niitä kannattaa palvella ja mitä niille kannattaa luvata?

Viestinnän, markkinoinnin ja palvelukehityksen raja-aidat murtuvat ja moni organisaatio tuskailee olemassaolevien viestintä- ja markkinointikanaviensa kanssa.

Tässä koulutuksessa opitaan, miten konkretisoit organisaationne abstraktin strategian yksiselitteisiksi kohderyhmäkohtaisiksi tavoitteiksi ja keräät johdon kanssa yhteisen käsityksen siitä, miten hyvin ymmärrätte kohderyhmiänne. Lopputuloksena saat työkalut organisaation läpileikkaaville yhteisille ja mitattaville tavoitteille.

Koulutuksen käydään läpi:

  • tunnistat, konkretisoit ja priorisoit organisaation menestykselle oleelliset kohderyhmät.
  • asetat niille konkreettiset ja mitattavat toiminnan sekä markkinoinnin ja viestinnän tavoitteet.
  • jäsennät olemassaolevan asiakastiedon kohderyhmien tarpeista ja kanavista.
  • määrittelet kohderyhmäkohtaisesti organisaation tärkeimmät erottuvuustekijät ja ydinlupaukset.
  • määrittelet kohderyhmäkohtaiset tärkeimmät kanavat ja toimenpiteet.
  • määrittelet tärkeimmän next stepin,

Palaute koulutuksesta 
”Oli erittäin relevanttia asiaa! Ja Timon käytännön esimerkit toimii aina, sillä pelkkä teoria ei yleensä riitä.”

Miksi ostaa koulutustallenne?
Koulutus auttaa organisaatioiden johtoa sekä viestintää ja markkinointia kokoamaan yhteisen käsityksen siitä, mitä organisaatio pyrkii saamaan aikaiseksi, kenen parissa ja miksi sillä on väliä. Lisäksi se auttaa jäsentämään mitä organisaatio tietää kohderyhmiensä tarpeista, ja katsomaan kriittisesti mitä niille lupaa ja missä kanavissa.

Lopputulemalla organisaation johto, viestintä ja markkinointi voivat tehdä yhteisiä tietoisia valintoja viestintä- ja markkinointikanavistaan.

Kenelle?
Koulutus on suunniteltu markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoille ja johdolle. Sisällöstä on hyötyä myös johtoryhmien jäsenille, jotka haluavat kehittää sitä, miten oman organisaation viestintä ja markkinointi toteuttavat organisaation strategiaa.

Kouluttaja
Timo Berry, strategi, luova johtaja & toimitusjohtaja, Berry Creative

Koulutus pidetty
toukokuu 2024

Kesto
2:34:26

Host
Susanna Bäckström, Markkinointiliitto

Tallenteen hinnat
Jäsen 99 € sis. alv. 24 %
Ei-jäsen 199 € sis. alv. 24 %

Saat koulutuksen heti käyttöösi

OSTA TALLENNE

Vastaa